notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Revalidatie betekent, vertaald, gezondheidsherstel

Doel van medische revalidatie is na een ziekte of verwonding de lichamelijke toestand van voor die tijd zo veel mogelijk te herstellen. Bij mensen met een chronische aandoening of handicap is revalidatie bedoeld om de beperkingen tot een minimum terug te dringen. Het doel: in het dagelijkse leven zo veel mogelijk vrijheid te ervaren en weer actief deel te kunnen nemen aan het beroepsleven.

Integrale en interdisciplinaire behandeling

Ons revalidatieprogramma kenmerkt zich door een integrale aanpak, die verder gaat dan op curatieve, dat wil zeggen alleen op de ziekte zelf gerichte, zorg.

© Tristan Vankann
Behandeling © Tristan Vankann

Geslaagde behandeling door multidisciplinaire aanpak

Naast de behandeling door artsen bieden wij u het volledige spectrum van fysische therapieën, bestaande uit baden, massages, fysiotherapie en ergotherapie. Dit wordt aangevuld met uitgebreide sociale en psychologische adviezen en voedingsadviezen.

De samenwerking tussen onze vier specialismen maakt een geslaagde behandeling mogelijk. Deze multidisciplinaire aanpak komt bijvoorbeeld ten goede aan patiënten die lijden aan psoriasis vulgaris met artropathie. Bij deze patiënten gaat de huidaandoening gepaard met chronische ontstekingen of degeneratie van het spier-/skeletstelsel. Hetzelfde geldt voor hartpatiënten met diabetes of voor medische nazorg na een knie- of heupoperatie bij patiënten die tegelijkertijd een huidziekte of allergie hebben.

Aan het begin van de revalidatie bepalen wij in nauw overleg met onze patiënten welk behandelingsresultaat wij nastreven.

Doelen van de revalidatie

 • verbetering en genezing van de huidsymptomen
 • verbetering van de grijpfunctie als de aandoening de hand betreft
 • verbetering van de loopvaardigheid als de aandoening de voet betreft
 • herstel van de barrièrefunctie van de huid
 • verbetering van de motivatie en de inzet om met de aandoening om te gaan
 • instructie voor het verzorgen en het behandelen van de huid
 • informatie over risicofactoren en factoren die de symptomen opwekken
 • vermindering van medicijngebruik
 • bevorderen van een positieve houding en zelfbewuste omgang met de aandoening
 • normalisatie van motorische, zintuigelijke en cognitieve functies
 • stabilisatie en mobilisatie van de wervelkolom en de gewrichten
 • verbetering van het uithoudingsvermogen en de mobiliteit
 • beperking van de gevolgen van een trauma
 • verminderen of wegnemen van pijnklachten
 • voorkomen of verlichten van chronische pijn
 • tegengaan van verergering van chronische klachten
 • informatie en instructie over secundaire preventie en over geschikte sportactiviteiten en vrijetijdsinvulling
 • informatie over ambulante revalidatienazorg en zelfhulpgroepen
 • aanpak van parallel optredende psychische of neurologische stoornissen
 • tegengaan en compensatie van blijvend verlies of stoornis van functies
 • sociaal-medische beoordeling en individuele re-integratie in het beroepsleven
 • adviesverlening voor een aangepaste werkplek volgens ergonomische gezichtspunten
 • ondersteuning bij het zoeken naar een bij de mogelijkheden passende baan
 • inzet van alle middelen om re-integratie in het leven van alledag en het beroep mogelijk te maken
 • verbetering van de mobiliteit in het dagelijkse leven, van het prestatievermogen en de algemene conditie
 • individuele begeleiding bij de re-integratie in het beroepsleven na sociaal-medische beoordeling
 • inzicht geven in de mate van de belastbaarheid en de grenzen daarvan
 • informatie en instructie over geschikte sportactiviteiten en vrijetijdsbesteding
 • verbetering van de symptomen die door de operatie zijn veroorzaakt
 • inzet van alle middelen om re-integratie in het leven van alledag en het beroep mogelijk te maken
 • informatie over de aandoening en over aangepast gedrag in het leven van alledag
 • vermijden van de risicofactoren om verdere schade aan hart en bloedvaten te voorkomen
 • herkenning van belastende factoren in het leven van alledag en het beroep
 • verwerking van de aandoening
 • betere omgang met stress

Wie kan aanspraak maken op revalidatie?

Onbelemmerd uw leven van alledag weer oppakken

Wij adviseren u dringend contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u zich bij ons voor revalidatie aanmeldt.

Revalidatie is noodzakelijk wanneer uw dagelijks activiteiten of de uitoefening van uw beroep sterk door een aandoening worden beïnvloed of uw  deelname aan sociale activiteiten erdoor wordt belemmerd. Vooral bij chronische ziekten van de huid en gewrichten is dit een zeer veel voorkomend probleem. Uw arts kan vaststellen of revalidatie voor u noodzakelijk is. Spreekt u hem er rustig op aan.

Bij welke medische indicatie is revalidatie in de Fachklinik Bad Bentheim zinvol?

Bij reumatologische ziekten kan revalidatie zinvol zijn wanneer is gebleken dat ambulante zorg niet voldoende is, de functiebeperkingen ernstiger zijn geworden of het gevaar van het ontstaan van een handicap dreigt.

Meer informatie over de indicaties voor de specialismen reumatologie, dermatologie, orthopedie en cardiologie.

Wat moet u doen om voor revalidatie in aanmerking te komen?

Bespreek altijd eerst met uw huisarts of specialist of revalidatie voor u noodzakelijk of zinvol is. Vervolgens dient u met uw zorgverzekeraar contact op te nemen zodat duidelijk wordt of de revalidatie zal worden vergoed.

Bad Bentheim als kliniek van uw voorkeur

De zorgverzekeraar zal aan de hand van het type verzekering dat u heeft afgesloten vaststellen of de behandelingen in het kader van de revalidatie zullen worden vergoed en voor welk deel dit het geval zal zijn. Aarzelt u daarbij niet uw voorkeur voor de Fachklinik Bad Bentheim uit te spreken!