notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Fysiotherapie

Onze gekwalificeerde fysiotherapeuten en sportinstructeurs werken nauw samen met ons medisch personeel met het doel specifieke klachten van het steun- en bewegingsapparaat te verminderen.

Bij de individuele oefeningen worden methoden toegepast als extensie- en oefentafelbehandeling, manuele therapie, cyriax, scoliosebehandeling volgens Lennert-Schroth, E-techniek volgens Hanke, proprioreceptieve neuromusculaire facilitatie (PNF) en andere behandelwijzen. Doel van de groepstherapie is voornamelijk opbouw van spierweefsel en scholing van conditie en coördinatie. Daarin worden ook elementen van de rugscholing meegenomen. Voordat met een training wordt gestart wordt de actuele toestand van de gewrichten en de wervelkolom beoordeeld.

Ergotherapie

De ergotherapeuten geven u instructies over hoe zich in het leven van alledag en op uw werkplek op een gezonde manier gedraagt. Zij zorgen ervoor dat u via individuele training na een operatie of ziekte weer de grootst mogelijke zelfstandigheid bereikt. Ook geven onze ergotherapeuten u informatie over verkeerde gedragspatronen, gewrichtsbeschermende maatregelen en bewegingsergonomie. Wij gaan bovendien na of behoefte bestaat aan hulpmiddelen als handgewrichtsmanchetten of Murphy-ringen en wij laten u zien hoe u deze gebruikt.

Zoutwaterbewegingsbaden

Een bewegingsbad in ons warme zoute water kan ertoe leiden dat reumatische klachten worden verlicht, gewrichten worden gemobiliseerd en het uithoudingsvermogen verbetert. Door de opwaartse kracht van het water wordt het bewegingsapparaat bij het uitvoeren van de oefeningen ontlast: wanneer u in schouderdiep water staat, ervaart u een lichaamsgewicht van nog maar ongeveer 10 procent van het eigenlijke lichaamsgewicht. De waterdruk zorgt ervoor dat lichaamsweefsel wordt ontwaterd en gedraineerd. De weldadige warmte van het zoute water stimuleert bovendien de stofwisseling en de doorbloeding.

Baden in zwavelhoudend mineraalwater

Het mineraalwater voor onze zwavelbaden is afkomstig van de eigen bron van onze kliniek. Zwavel heeft ontsmettende eigenschappen en bevordert zowel de wondheling als de doorbloeding. Een bad in zwavelhoudend mineraalwater is ideaal bij collagenosen, symptomen van Raynaud en polyneuropathiën.

Behandeling met kou en warmte

Voor warmtebehandelingen maken wij gebruik van eenmalig toegepaste turfpakkingen, bijvoorbeeld bij morbus Bechterew, osteoporose, fibromyalgie en slijtagesymptomen van de wervelkolom en de gewrichten. Een therapie met koude lucht of koude kiezels heeft een heilzaam effect op gezwollen gewrichten. Kiezelkneden bevelen wij in het bijzonder aan bij polyartrose van de vingers.

Gewrichtspuncties

Bij actieve gewrichtsontstekingen, gepaard gaande met zwellingen, hebben puncties in combinatie met injecties hun waarde al sinds lange tijd bewezen. Daarmee zijn wij in staat klachten te verlichten en de degeneratie van gewrichten te remmen.

Elektrotherapie

Bij toepassing van elektrotherapie vloeit gelijk- of wisselstroom door het lichaam. Deze behandeling is bedoeld om pijn te verlichten, spieren los te maken en te ontspannen. Bij een hydro-elektrisch bad wordt de patiënt in een met water gevulde badkuip blootgesteld aan een constante gelijkstroom. Daarbij wordt een elektrofysiologische behandeling gecombineerd met een warmteprikkel. Daarnaast passen wij ultrasoon geluid, stimulerende stroom en exponentiële stroom ter stimulering van de spieren toe.

Sport- en bewegingstherapie

Centraal hierbij staan conditietraining, de scholing van mobiliteit en coördinatie en doelgerichte spieropbouw. Dit kan veel blessures van het bewegingsapparaat voorkomen.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat extra spiermassa gepaard gaat met een duidelijke verlichting van pijn. Wij beschikken over krachttrainingstoestellen, een therapeutische klimwand, steppers en loopbanden. Bovendien zijn bij ons haltertraining en medische trainingstherapie met David-trainingstoestellen mogelijk. Wij registreren de voortuitgang die de patiënt maakt met isokinetische diagnose- en trainingstoestellen.

Om een individueel trainingsplan te kunnen ontwikkelen, analyseren wij kracht, uithoudingsvermogen en mobiliteit en daarnaast kerngegevens als hart- en ademfrequentie. Om het prestatievermogen te analyseren worden bovendien complexe conditietests zoals ergospirometrie, lichaamsvetanalyses en spierfunctiemetingen en maximale krachttests uitgevoerd. Op basis van de testresultaten stellen wij een concreet trainingsadvies op. Daarbij is het belangrijk de gewrichten te ontzien. Patiënten met een reumatische aandoening met ontstekingskaraker hebben individuele beperkingen. Door de therapie nauwkeurig op de patiënt af te stemmen en moderne apparaten in te zetten maken wij het mogelijk dat zelfs patiënten met gewrichtsbeschadigingen aan sport- en bewegingstherapieën kunnen deelnemen.

Het Bentheimer rugprogramma

Meer dan de helft van de bevolking kampt met rugklachten. Om deze volksziekte nummer één te bestrijden heeft het Trainingstherapiecentrum een effectieve nieuwe therapie ontwikkeld.

De kern van deze behandelingsmethode bestaat uit actieve therapievormen in een open groepsstructuur en gestandaardiseerde rugscholing en bewegingsvormen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de dagelijks beroepspraktijk van de patiënt.

Deze maatregelen, die hun grondslag vinden in de gedragsmatige en arbogerichte preventie, helpen de patiënt om de aandoening beter zelf te kunnen managen.

Wie door de aandoening voor langere tijd uit het werkzame leven wordt gehaald verliest niet alleen fysieke energie. Hoe langer de ziekte duurt, des te meer lijdt ook de psychische belastbaarheid. De individuele training richt zich daarom niet alleen op pijnvermindering maar ook op het verminderen van angsten. Om ervoor te zorgen dat de patiënten hun eigen kracht herkennen en deze in het leven van alledag kunnen inzetten brengen wij hen strategieën bij voor zelfhulp en vermindering van de fysieke belasting.

 

Programma's voor re-integratie in het beroep: Work Hardening, MBOR en ABMR

Work Hardening is de term die staat voor een combinatie van rugscholing, ergonomie, training en coördinatieoefeningen. Deze aanpak maakt het voor werknemers met chronische pijnklachten en bijzondere problemen in hun werksituatie mogelijk te re-integreren in hun leven van alledag en hun beroep.

Dit trainingsprogramma wordt begeleid door speciaal geschoolde fysiotherapeuten. Hierbij wordt gebruik gemaak van zelf gebouwde, in hoogte verstelbare werkwanden, dit alles in overeenstemming met het zgn. Göttinger-Rücken-Intensiv-Programm (Grip). In het eerste deel van het programma worden alledaagse bewegingen gesimuleerd, in het tweede deel beroepsspecifieke bewegingen met stijgende eisen, bijvoorbeeld met gewichtsmanchetten of bewegingspatronen met toenemende complexiteit.

In de methoden MBOR (medische beroepsgerichte revalidatie) en ABMR (musculo-skeletale revalidatie) wordt de conventionele medische revalidatie diagnostisch en therapeutisch uitgebreid ten behoeve van toepassing op de werkplek. Het doel van deze programma's is blijvende re-integratie naar het beroep.

Vooral bij aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat zijn een naadloze, indien mogelijk levenslange ambulante nazorg en nabehandeling belangrijk. Naast therapie, toegepast door de huisarts of specialist, is eigen initiatief van de patiënt wezenlijk voor een structureel resultaat van het revalidatieproces. Daarom zorgen wij voor contacten met zelfhulpgroepen en relevante instellingen. Alle nazorgprogramma's kunnen in het Trainingstherapiecentrum worden gevolgd.

Technische orthopedie na amputatie

Een van onze speerpunten is zorgverlening aan patiënten met amputaties. Technische orthopedie speelt hierbij een belangrijke rol. Daartoe behoren onder meer het verstrekken van protheses en apparaten (ortheses), maar ook van andere hulpmiddelen zoals rollators en rolstoelen. U valt hierbij onder de zorg van een interdisciplinair team waarin fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedisch ingenieurs en technisch orthopeden werkzaam zijn.

In de mobiliteitsschool, waar ook advies over hulpmiddelen en speciale trainingen worden gegeven, leert u zo goed mogelijk in het leven van alle dag te functioneren. Ook bij een trauma of verlies van ledematen door een doorbloedingsstoornis bieden wij deskundige revalidatie. Bij de opname onderzoeken wij de belastbaarheid en de tekortkomingen in de mobiliteit. Op basis hiervan wordt bepaald wat voor u de beste prothese is, waarbij het prestatiebeeld voortdurend wordt gecontroleerd. De direct verantwoordelijke orthopedisch technicus begeleidt u gedurende uw gehele revalidatieproces. Daarnaast krijgt u psychologische begeleiding om uw motivatie te verbeteren, het amputatietrauma te verwerken en pijn te behandelen. Daarbij is ook aandacht voor de gezins- en werksituatie van de patiënt.