notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Voordat een preparaat officieel wordt toegelaten eist de wetgever dat praktijkonderzoek plaatsvindt zodat kan worden bewezen dat het nieuwe geneesmiddel veilig en effectief is. Dit biedt patiënten die aan het onderzoek deelnemen de mogelijkheid nieuwe preparaten te gebruiken nog voordat deze officieel zijn toegelaten. In onze ambulante onderzoekskliniek, die deel uitmaakt van onze dermatologische kliniek, worden de patiënten daarbij intensief medisch begeleid.

U kunt rechtstreeks bij ons navraag doen naar onderzoeksprojecten die voor u wellicht in aanmerking komen. Ook kunt u zich laten registreren in onze databank zodat wij bij toekomstige onderzoeksprojecten gericht contact met u kunnen opnemen. Daarvoor kunt u zich telefonisch bij ons melden onder nummer + 49 5922 74-5270.

Registratie


Kantoortijden:

Maandag en dinsdag: 08.00 - 12.30 uur en 13.00 - 18.00 uur
Woensdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.00 - 15.00 uur
Donderdag: 08.30 - 12.30 uur en 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 12.30 uur

Belangrijkste onderzoeksgebieden

 • Huidaandoening met ontstekingskarakter zoals psoriasis, neurodermitis (atopisch eczeem), rosacea, acne vulgaris etc.
 • Chronische jeukklachten (pruritus) zoals prurigo
 • Witte huidkanker (bijv. voorstadia zoals chronische lichtschade aan hoofd en gezicht, de zgn. actinische keratosen)
 • Cosmetisch onderzoek (laserbehandeling, peeling)

Op dit moment lopen aan onze kliniek de volgende onderzoeksprojecten:

PSORIASIS

 • Fase 2B-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van HRO250 (visoliecapsules) bij milde tot matige psoriasis (momenteel rekrutering)
 • Fase 4-onderzoek naar brodalumab bij patiënten met een lichaamsgewicht vanaf 120 kg, met matige tot ernstige psoriasis (momenteel rekrutering)

GEGENERALISEERDE PSORIASIS PUSTULOSA

 • Fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van imsidolimab (ANB-019) bij patiënten met gegeneraliseerde psoriasis pustulosa (momenteel rekrutering)

PSORIASIS-ARTRITIS

 • Fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid van secukinumab versus ustekinumab bij patiënten met psoriatische artritis (momenteel rekrutering)

NEURODERMITIS (ATOPISCH ECZEEM)

 • Fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van rocatinlimab bij patiënten met matige tot ernstige atopische dermatitis (momenteel rekrutering)
 • Fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van rocatinlimab bij adolescente patiënten (12-17 jaar) met matige tot ernstige atopische dermatitis (momenteel rekrutering)
 • Fase 2-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van LEO 152020 bij patiënten met matig tot ernstig atopisch eczeem (momenteel rekrutering)
 • Fase 4-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van upadacitinib versus dupilumab bij patiënten met matig tot ernstig atopisch eczeem (momenteel rekrutering).
 • Fase 4-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van flexibele doseringen van upadacitinib bij patiënten met matig tot ernstig atopisch eczeem (momenteel rekrutering).
 • Onderzoek naar de verdraagbaarheid en profylactische terugval bij behandeling met AtopiControl Lotion bij patiënten met atopisch eczeem (momenteel rekrutering)
 • Onderzoek naar de verdraagbaarheid en profylactische terugval bij behandeling met NOVel Moisturizer crème bij kinderen (2-12 jaar) met atopisch eczeem (momenteel rekrutering)

CHRONISCH HANDECZEEM

 • Vanaf 09/2023 Fase 2-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van ruxolitinib crème bij patiënten met chronisch handeczeem

CHRONISCHE JEUK (PRURIGO)

 • Fase 2-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van INCB054707 bij patiënten met prurigo nodularis (rekrutering voltooid).

BULLEUS PEMPHIGOÏD

 • Fase 3-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van benralizumab bij patiënten met bulleus pemphigoïd (momenteel rekrutering)

ULCUS CRURIS

 • Fase 2-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van Allo-APZ2-CVU bij patiënten met chronische veneuze ulcus cruris (momenteel rekrutering)

 

Wetenschappelijke hoofdthema’s

Samen met onze samenwerkingspartner, de huidkliniek van de universiteit Münster, houden wij ons ook in ons wetenschappelijke werk voornamelijk bezig met de thema's psoriasis, chronische pruritus (jeuk), in het bijzonder prurigo, en lymfomen van de huid (cutaan lymfoom).

Doel van ons onderzoek is de wetenschappelijke evaluatie van de therapeutische behandelingen die tijdens een revalidatie worden gegeven. Daarbij onderzoeken wij onder meer welk effect de behandelingen hebben op de kwaliteit van leven en de ernst van ziekteverschijnselen bij de genoemde huidaandoeningen. Onlangs zijn onze onderzoeksresultaten over het thema revalidatie en cutaan lymfoom gepresenteerd tijdens een groot congres over huidkanker op 22 september 2017 in Mainz.

Onze onderzoeksresultaten werden gepresenteerd op verschillende congressen:

 • Resultaten van een specifieke revalidatie-interventie bij patiënten met chronische jeuk: een pilotstudie (Jaarcongres van het Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, Berlijn mei 2019, posterpresentatie).
 • Resultaten van een specifieke revalidatie-interventie bij patiënten met chronische jeuk: een pilotstudie (Jaarcongres van het Rheinisch-Westfälische Dermatologische Gesellschaft, Keulen november 2019, posterpresentatie).
 • Resultaten van een specifieke revalidatie-interventie bij patiënten met chronische jeuk: een pilotstudie (Jaarcongres van Reha-Wissenschaften, Reha Colloquium, Hannover maart 2020, presentatie).
 • Resultaten van dermato-oncologische revalidatie bij patiënten met cutane lymfomen (Jaarcongres van de Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie, Mainz september 2017, presentatie)
 • Resultaten van dermato-oncologische revalidatie bij patiënten met zwarte en witte huidkanker en cutane lymfomen (Jaarcongres van de Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie, Ludwigshafen september 2019, presentatie).

Ons leidinggevende team

Management

© Nikolai Wolff

PD Dr. med. Athanasios Tsianakas

Chefarzt Dermatologie
Facharzt für Dermatologie und Venerologie, Prüfarzt, Zusatzbezeichnung Allergologie und Medikamentöse Tumortherapie

Telefon (05922) 74-5210
Fax (05922)74-745210
a.tsianakas@fk-bentheim.de

Plaatsvervangend management

© Markus Löchte

Armina Schulte

Dermatologin, Allergologin
Schwerpunkt klinische Studien, ästhetische Dermatologie

Meer informatie over revalidatie-onderzoek

Het cutane T-cel-lymfoom met zijn meest voorkomende vorm mycosis fungoides komt bij mensen vanaf 45 jaar duidelijk steeds vaker voor. Dit betekent dat een groot deel van deze patiënten tot de werkende bevolking behoort. Voor deze patiënten vormen de diagnose en de behandelingen, bijv. systemische PUVA of een interferontherapie, vaak een zware lichamelijke en psychische belasting. In tegenstelling tot andere oncologische aandoeningen, zoals het maligne melanoom, wordt bij cutaan T-cel-lymfoom vaak niet aan de optie van revalidatie in gedacht. In de nu geldende richtlijnen wordt deze mogelijkheid zelfs helemaal niet vermeld. Het algemene doel van revalidatie is het voorkomen of verlichten van lichamelijke, psychische, sociale en beroepsmatige belemmeringen en zo mogelijk een blijvende re-integratie in het beroepsleven.

Onze kliniek is onder meer op het gebied van het cutane T-cel-lymfoom gespecialiseerd. Wij bieden onze revalidatiepatiënten een uitgebreide interdisciplinaire behandelingsstrategie. Deze omvat, naast dermato-oncologische zorg en patiëntenvoorlichting, ook de inzet van psychologen, sociaal werkers, fysio- en ergotherapeuten en vele andere vormen van begeleiding. Onze expertise op het gebied van dermato-oncologie maakt het goed mogelijk de vaak lang durende therapieën, zoals PUVA etc., ook tijdens het revalidatietraject voort te zetten.

Bij de door ons behandelde patiënten met cutaan T-cel-lymfoom hebben wij een groot aantal parameters geëvalueerd, bijvoorbeeld over de kwaliteit van leven, over hoe actief de ziekte is, de patiënttevredenheid en de re-integratie in de beroepsuitoefening. Het resultaat: de revalidatie heeft de patiënten duidelijke voordelen opgeleverd. Dit duidt erop dat revalidatie die plaatsvindt in een centrum met dermatologisch-oncologische deskundigheid, dat een ononderbroken voortzetting van de oncologische therapie kan garanderen, zeer zinvol is.

Huidkanker, zoals zwarte huidkanker (maligne melanoom), maar ook witte huidkanker (waaronder plaveiselcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom en vele andere), blijft in Duitsland toenemen. Daarom is, naast acute medische zorg door een dermatoloog in een privépraktijk en in gespecialiseerde klinieken, ook revalidatie een essentieel onderdeel van de algehele zorg voor patiënten met huidkanker. Dat is ook de reden, waarom de afdeling dermatologie van de Fachklinik Bad Bentheim in 2017 - in nauwe samenwerking met de Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung (ARGE, Bochum) en het Huidtumorencentrum van de Universitaire Huidkliniek Münster - een specifiek dermato-oncologisch revalidatieconcept heeft ontwikkeld. Als onderdeel van dit concept, krijgen patiënten intensieve psychologische zorg (psycho-oncologie) om de vaak grote psychologische stress die de ziekte veroorzaakt aan te pakken. Daarnaast krijgen de patiënten een uitgebreid programma, met fysiotherapie, lymfedrainage, bezigheidstherapie, ontspanningsoefeningen, massage, enz., aangeboden. Een ander specifiek kenmerk, is een nieuw gecreëerd trainingsprogramma voor patiënten, waarbij zij een op hun diagnose afgestemd trainingstraject volgen (bijv. in het geval van een diagnose melanoom neemt de patiënt deel aan het melanoom-trainingsprogramma, waarin men meer leert over de inhoud van deze ziekte, zoals achtergrond/oorzaak, ontwikkeling, nazorg, therapie, profylaxe, enz.) Bovendien krijgen patiënten met melanoom en witte huidkanker een zonbeschermingscursus. Patiënten met huidlymfoom krijgen de lymfoom-training, enz. ...

Dit nieuwe dermato-oncologische revalidatieconcept, dat uniek is voor heel Duitsland, heeft veel enthousiasme gewekt bij de patiënten en is momenteel, in het kader van de evaluatie ervan, onderwerp van een medisch-doctoraal proefschrift.

Veel huidaandoeningen, maar ook door chronische jeuk veroorzaakte interne en neurologische aandoeningen, waar in het klinische praktijk vaak niet intensief genoeg op wordt ingegaan. De jeuk kan na verloop van tijd zó chronisch worden, dat het een ziekte op zich wordt (chronische pruritus, prurigo). In nauwe samenwerking met het Kompetenzzentrum chronischer Pruritus (KCP) van de Universitaire Huidkliniek Münster heeft de afdeling dermatologie van de Fachklinik Bad Bentheim een specifiek revalidatieconcept ontwikkeld. Hierbij krijgen de patiënten intensieve psychologische ondersteuning, vanwege de zeer ernstige chronische psychologische stress die met deze ziekte gepaard gaat. Daarnaast krijgen de patiënten een intensief dermatologisch therapieprogramma met intensieve lokale therapie met crèmes en zalven, balneotherapie met helende zwavelmineraalbaden, lichttherapie en, indien nodig, ook interne therapieën met klassieke antihistaminica via de overbelaste huidzenuwen, met kalmerende medicijnen zoals gabapentine, pregabaline, of infusies zoals naloxon. Verder krijgen de patiënten een uitgebreid programma voor lichaamsbeweging en ontspanning aangeboden, waaronder fysiotherapie, lymfedrainage, aquatherapie, ontspanningsgroepen, massage en nog veel meer. Ook specifieke voedingsadviezen vormen een belangrijk onderdeel.

Dit nieuwe dermatologische revalidatieconcept, dat uniek is voor heel Duitsland, heeft veel enthousiasme gewekt bij de patiënten en wordt momenteel, in het kader van een evaluatiestudie, wetenschappelijk onderzocht. Dit project is tevens onderwerp van een medisch-doctoraal proefschrift.