notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

De ontwikkeling van de Fachklinik

Kom meer te weten over de talrijke keren dat vanaf 2010 is teruggeblikt en over het 300-jarige jubileum van de Fachklinik.

© Tristan Vankann

Personele aangelegenehden

Dr. Weyergraf wordt de nieuwe leidinggevende arts van de kliniek voor dermatologie.

Modernisering van de beddenhuizen

Beddenhuis 5 (100 bedden) werd in dit jaar ingrijpend gemoderniseerd en aangepast aan het hoge kwaliteitsniveau van de andere beddenhuizen.

Uitbreiding van het Trainingstherapiecentrum

Het Trainingstherapiecentrum werd uitgebreid met een sanitairblok met functionele ruimtes.

Herstructurering van het bestand aan revalidatiebedden

De bedden van de revalidatieafdeling zijn opnieuw ingedeeld. Voor reumatologie zijn nu 26 revalidatiebedden beschikbaar, voor dermatologie 164 en voor orthopedie 140 bedden.

Erkenning van de bedden voor acute dermatologische zorg

De afdeling acute dermatologische zorg ontving erkenning voor actueel in totaal 50 bedden voor acute dermatologische zorg.

Bouw van een onderkomen voor artsen in beddenhuis 6

Vanwege de goede ervaringen met het centrale orthopedische steunpunt werd de begane grond van beddenhuis 6 verbouwd tot een gezamenlijk centraal artsencentrum voor reumatologie en dermatologie in combinatie met een secretariaat. Onze verwachting hierbij was dat processen hiermee konden worden geoptimaliseerd en de efficiëntie duidelijk zou toenemen.

Uitbreiding van de eetzaal

De uitbreiding van de eetzaal werd voltooid. De ene helft van deze uitbreiding is meteen beschikbaar voor moeder-vader-kind-patiënten die tot nu toe in een aparte ruimte in beddenhuis 4 werden verzorgd. In de andere helft kunnen onze medewerkers apart lunchen.

Wellness Stars voor de thermen

De "Bentheimer Mineraltherme" nam dit jaar dit jaar met succes deel aan de vrijwillige certificering door het Niedersächsiche Heilbäderverband, dat zich inzet voor het waarborgen van hoge kwaliteit in de wellness-sector. Hiermee mochten zij met onmiddellijke ingang het kwaliteitskeurmerk "Wellness-Stars Therme" met in totaal vier sterren voeren. Voor de Fachklinik Bad Bentheim en zijn thermale bad betekende dit een belangrijke stap in het proces van permanente kwaliteitsverbetering, in het bijzonder waar het de servicekwaliteit, gericht op een hogere klanttevredenheid betreft.

Vernieuwing van de toegangsweg naar de kliniek

De ingrijpende bouwprojecten op het terrein van de kliniek in de afgelopen jaren hadden een sterk negatieve invloed op de toegangsweg. Samen met de Stadt Bad Bentheim konden wij deze weg na afronding van de grootste bouwprojecten volledig vernieuwen.

Hercertificering van het QM-systeem van de Fachklinik

In september van dit jaar doorstond de Fachklinik Bad Bentheim met vlag en wimpel de eerste hercertificering. Dit betekende dat wij opnieuw voor drie jaar de kwaliteitskeurmerken EQR (IQMP-Reha), DIN EN ISO 9001:2008 en MAAS-BGW (arbo) mochten voeren. Onze instelling heeft hiermee ook voldaan aan de kwaliteitseisen van de BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation). De geslaagde hercertificering vormde de beloning voor en het bewijs van de competentie van onze medewerkers, die zich al tientallen jaren permanent met creativiteit en volharding inzetten voor ons alomvattende kwaliteitsmanagement.

Bouw van een parkeergarage

In slechts drie maanden bouwtijd konden wij een parkeergarage met drie niveaus en 147 parkeerplaatsen laten realiseren. De parkeergarage kan eventueel met een vierde niveau worden uitgebreid en dan zouden 44 extra plaatsen ontstaan. Het kuurcentrum beschikt nu over 500 parkeerplaatsen. Door een aantal parkeerplaatsen 20 centimeter breder dan gebruikelijk te maken en ook de in- en uitrit te verbreden, werd tegemoet gekomen aan de behoeften van ouderen en mensen met een beperking.

25-jarig jubileum kuurhuishotel

De pachters van het kuurhuishotel, de familie Oelen, vierden in het 300e jubileumjaar van de Fachklinik Bad Bentheim hun al 25 jaar bestaande pachtovereenkomst met de Fachklinik. Bij de talrijke renovaties van het hotelcomplex in de afgelopen jaren is er steeds nadrukkelijk op gelet dat de stijlvolle classicistische architectornische waarden behouden bleven.  

Modernisering netwerk

De tot dat moment voor het datanet van de Fachklinik gebruikte koperen bedrading is vervangen door glasvezelleidingen, gebaseerd op lichtgolventechniek. Dit heeft geleid tot een duidelijke verhoging van de datasnelheid en de betrouwbaarheid van het systeem. Tegelijkertijd werd de Fachklinik aangesloten op een extern breedbandnetwerk met glasvezelkabels. De netwerkprestaties verbeterden hierdoor enorm en daarvan profiteren zowel patiënten als de medewerkers van de kliniek. Tegelijkertijd werd in de Fachklinik een WiFi-netwerk met meer dan 30 antennes geïnstalleerd. Hierdoor is nu in vrijwel alle delen van de Fachklinik draadloos internet beschikbaar. Deze maatregelen vormen een absolute voorwaarde om in de toekomst moderne technologieën als mobiele datatechniek en e-health te kunnen inzetten.

Nieuwe trainingstoestellen voor het Trainingstherapiecentrum

Het Trainingstherapiecentrum werd in mei volledig nieuw ingericht met trainingstoestellen van de firma DAVID, voorzien van monitortechniek. Iedereen die komt trainen heeft sindsdien al tijdens het uitvoeren van de oefeningen de beschikking over een computergestuurd beeldscherm, bevestigd aan het toestel, dat rechtstreekse feedback geeft over de kwaliteit van de training. De hiermee geregistreerde gegevens stelt artsen en fysiotherapeuten in staat betere trainingsresultaten te bereiken.

Personele aangelegenehden

 • Mevrouw Dr. Simone Sörries, leidinggevend arts van afdeling orthopedie, werd in september benoemd tot medisch directeur van de Fachklinik Bad Bentheim.
 • De heer Dr. Kohla – specialist orthopedie en traumachirurgie en senior arts van de afdeling orthopedie van de Fachklinik Bad Bentheim, verwierf de aanvullende kwalificatie "Technische orthopedie" en kan nu door verzekeraars worden geconsulteerd als contactpersoon en deskundige voor adviezen op het gebied van orthetiek, amputatiechirurgie, prothetiek en beschikbaarstelling van rolstoelen alsmede schoentechniek.
 • De heer Ali Nimeh (internist en reumatoloog) aanvaardde per 1 januari 2012 de functie van leidinggevend arts van de afdeling interne geneeskunde/reumatologie.

Nieuw highlight in het saunadeel van de "Bentheimer Mineraltherme"

Bezoekers aan de sauna van de "Bentheimer Mineraltherme" kunnen nu tijdens hun saunarondes in de Finse binnensauna een blik op het kuurpark werpen. Een fraai "panoramavenster" biedt de gasten nu al enkele weken dit uitzicht. Een ander highlight bij de Finse binnensauna is het klank- en lichtobject "Aqua-Viva".

Modernisering beddenhuis 6
Beddenhuis 6 (120 bedden) werd gemoderniseerd om het op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau als de andere beddenhuizen te brengen.

Ontmanteling van de turfbehandelingsinstallatie

In maart van dit jaar werd de inefficiënte turfbehandelingsinstallatie buiten gebruik gesteld en gedemonteerd. De behandeling van patiënten met warmtepakkingen vindt nu plaats door kant en klare turfpakkingen te gebruiken.

Bouw en ingebruikname van een met biogas aangedreven warmtekrachtcentrale

Het bestaande complexe systeem voor energievoorziening van de Fachklinik werd dit jaar uitgebreid met het element "biogas" om voor de totale inrichting met de "Bentheimer Mineraltherme" en het Trainingtherapiecentrum ook in de toekomst een efficiënte en ecologisch verantwoorde energievoorziening te kunnen waarborgen. Nog voor het einde van dit jaar zijn nieuwe met biogas aangedreven warmtekrachtcentrales, die zijn geplaatst in de ruimtes van de voormalig turfbehandelingsinstallatie, in gebruik genomen. Het gehele energieplan van de Fachklinik is herzien. Een externe investeerder heeft twee warmtekrachtcentrales (warmtekrachtkoppeling) geïnstalleerd. Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën zijn wij nu in staat energie te leveren met een rendement van ca. 80 %. In vergelijking met de traditionele installaties besparen wij met deze nieuwe technologieën 1.500 MWh aan primaire energie per jaar. Tegelijkertijd wordt hiermee jaarlijkse de uitstoot van ca. 3.000 ton koolstofdioxide voorkomen. De bestaande warmesystemen zijn geoptimaliseerd, aangepast en opnieuw ingeregeld. Wij streven ernaar zo ecologisch mogelijk te voorzien in onze energiebehoefte. Een warmtekrachtcentrale met warmtekrachtkoppeling past precies in dit streven.

Terugblik: het jubileumjaar van de Fachklinik

Onder het motto "Historisch gegroeide medische competentie" klonk in mei het startschot voor het 300-jarige jubileum van de Fachklinik met een reeks van bijzondere evenementen zoals een historische ceremoniële bijeenkomst, gevolgd door een duurzaam feest voor de medewerkers en een aantal medische vakcongressen en programma's voor patiënten. De festiviteiten werden omraamd door een historische expositie op het gehele terrein van de kliniek en een indrukwekkende licht- en kunstinstallatie in het kuurpark en op de kuurparkvijver.

Naast diverse events, zoals de Aqua Nights in de "Bentheimer Mineraltherme", het oldtimertreffen, het lampionnenfeest en nog veel meer, hebben in de Fachklinik Bad Bentheim ook boeiende exposities plaatsgevonden, die men het hele jaar kon bezoeken.

Illuminaties in het kuurpark: lichtobjecten van de kunstenares Gabriele Staarmann

Permanente expositie in de Fachklinik - 300 jaar kuren in Bad Bentheim: een verkenningstocht door de geschiedenis (vitrines, foto's, panelen), verspreid over de kliniek.

Relicten uit oude tijden: badkuip, ploeg, de eerste nordicwalking-stokken

Kunstobject in het kuurpark / De Smoking Shelter van de kunstenares Eva Grubinger - project Kunstwegen "Raumsichten" (vanaf juli)

Informatie over actuele evenementen, zoals voordrachten, liederenavonden in de Fachklinik Bad Bentheim en excursies of bezichtigingen, vindt u in onze evenementenkalender, op posters in onze kliniek en de omgeving daarvan, in het i-Punkt van de VVV en in de regionale dag- en weekbladen. Ook onze receptiemedewerkers geven u graag tips.

 

Nieuwbouw beddenhuis 7

Plannen voor een nieuw specialisme, een beddenhuis in aanbouw en plannen om een weg te verleggen. De Fachklinik krijgt met de bouw van een nieuw beddenhuis de beschikking over nieuwe, comfortabele en moderne kamers, die ertoe zullen bijdragen dat de patiënten zich er thuis voelen. Alle nieuwe kamers krijgen ramen tot op vloerniveau, die uitzicht bieden op de fraaie omringende natuur, en een ruim opgezette natte cel, WiFi voor snelle internetverbindingen en tv-kabelaansluiting voor een breed zenderpakket. De Fachklinik wil in 2013 met een nieuw specialisme starten: "cardiologische revalidatie" voor patiënten bij wie eerder een hartaandoening is vastgesteld.

Modernisering kassaruimte Bentheimer Mineraltherme

De entree van de Bentheimer Mineraltherme is gemoderniseerd. Tot de nieuwe blikvangers in de foyer van de thermen behoren een futuristische ontvangstbalie, een lounge voor wachtende gasten en een badkledingshop met ruim assortiment badkleding en accessoires.

Nieuwe voorzieningen in het Trainingstherapiecentrum

In de zomer van dit jaar hebben wij ons Trainingstherapiecentrum voorzien van de nieuwste generatie DAVID-trainingstoestellen. Alle toestellen beschikken over een monitor, die draadloos en via een chipkaart de trainingsschema's van elke deelnemer registreert en de voortgang van de prestaties in een systeem opslaat.

Personele aangelegenheden

 • De heer Amelunxen werd benoemd tot senior arts van de afdeling dermatologie, de heer Klein tot senior arts orthopedie.
 • De vacante functie "leidinggevend arts reumatologie" werd bezet door de heer Nimeh.

Eetzaal

Een nieuw verkeerslichtsysteem bij het buffet biedt onze patiënten de mogelijkheid meteen te zien welke levensmiddelen veel vet bevatten dan wel een gemiddeld of juist een laag vetgehalte hebben. De buffetkaartjes zijn voor de herkenbaarheid voorzien van gekleurde stippen (rood, geel, groen). Rode, gele en groene sleutels zijn eveneens een hulpmiddel voor het kiezen van de passende voedingsmiddelen. Verder werd aan de keuken een oorkonde voor decennialange trouw en kwaliteitszorg ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het "RAL Gütezeichen Kompetenz richtig essen" uitgereikt. De Fachklinik Bad Bentheim is al sinds 1973 lid van de Gütegemeinschaft Ernährungskompetenz e.V. (afgekort GEK). Deze organisatie was de eerste in Duitsland die het voedsel in hotels, restaurant en ook in revalidatieklinieken certificeerde.

Opening van een dialysestation in het artsenhuis

Op 1 juli van dit jaar opende in het kuurcentrum op het terrein van de Fachklinik een nevenvestiging van het Dialysezentrum Nord haar poorten. Hiermee wordt de betekenis van ons gezondheidscentrum onderstreept.

Evacuatieoefening voor het nieuwe beddenhuis

Er werd brand in een kamer in het nieuwe beddenhuis gesimuleerd. Rook op de etages, patiënten - enkele van hen moeilijk of niet lopend - moesten uit 40 kamers in veiligheid worden gebracht. Een dergelijk scenario speelde zich op deze oefendag in de kliniek af. De brand en de daaropvolgende evacuatie waren vooraf in detail gepland. Voordat patiënten hun kamers in het nieuwe gebouw betrekken en zowel medewerkers als bezoekers de etages in gebruik nemen, is deze oefening gehouden, dit om op het ergste voorbereid te zijn.

Uitbreiding van het aantal revalidatiebedden op de afdeling orthopedie

Het aantal bedden op de afdeling orthopedie werd per 1 februari uitgebreid van 140 naar 160.

Voltooing beddenhuis 7 met artsenafdeling en behandelcentrum

Het beddenhuis werd voltooid en in gebruik genomen. Het gebouw heeft vier etages en beschikt over in totaal 60 comfortabele en moderne kamers met ramen tot op vloerniveau, die uitzicht bieden op de fraaie omringende natuur, over een ruime natte cel, WiFi-aansluiting voor snelle internetverbindingen en een aansluiting voor kabel-tv met een uitgebreid programma-aanbod. 20 bedden worden door de afd. orthopedie gebruikt, 40 door cardiologie.

Ingebruikname cardiologie

Na dermatologie, reumatologie en orthopedie vormt cardiologische revalidatie het vierde specialisme van de Fachklinik. De nieuwe afdeling revalidatie is per 1 juli met haar activiteiten gestart. Patiënten kunnen daar na een hartaandoening "weer op krachten komen". Zoals directeur Klaus Kinast het formuleert, wil de Fachklinik hiermee de behandelingsketen in deze regio completeren. Wie bijvoorbeeld in de ziekenhuizen in Nordhorn, Meppen, Lingen, Rheine of Gronau een acute behandeling heeft ondergaan, kan nu dicht bij huis revalideren. 

Voor Dr. Hemme is het nauwe contact met de patiënten en hun persoonlijke begeleiding belangrijk. Met de medische behandeling wordt het gehele spectrum van aandoeningen aan hart en bloedvaten afgedekt, zoals hartinfact, behandeling na een hartoperatie, ziekten van de hartkleppen en de hartspier, en doen we alles "dat in het kader van de nazorg mogelijk is", aldus Dr. Hemme. Hij wijst er daarbij op dat cardiologische revalidatie tot dat moment alleen mogelijk was in verder weg gelegen zorginstellingen. 

De directie verwacht dat de capaciteit van de afdeling over hooguit een jaar volledig benut zal zijn.

Sauna met uitzicht op het kuurpark

De Finse binnensauna van de "Bentheimer Mineraltherme" werd voorzien van een een groot spiegelglasvenster dat de gasten nu tijdens hun saunagang een prachtig uitzicht op het kuurpark biedt. 

Samenwerking met het opleidingscentrum BTZ

Onder het motto "back to work" kan sinds begin dit jaar bij de revalidatie in de Fachklinik Bad Bentehim gebruik worden gemaakt van een rijsimulator. Daarbij gaat het om re-integratie naar de werkplek. Dit project is ontwikkeld samen met het Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Nordhorn en wordt wetenschappelijk begeleid door de universiteit van Würzburg. De Fachklinik Bad Bentheim is aan het eind van afgelopen jaar erin geslaagd te starten met de kwalitatieve doorontwikkeling van dit revalidatiemodel. Het BTZ, een van de grootste regionale opleidingscentra voor ambachtelijke beroepen met vestigingen in Lingen, Meppen en Nordhorn, ondersteunt ons daarbij voortdurend met zijn knowhow, zodat wij tijdens het revalidatieproces op een echte werkplek de inzetbaarheid van de patiënt kunnen testen. De patiënten krijgen bovendien begeleiding van ergotherapeuten van de Fachklinik en profiteren zo van zowel vakinhoudelijke als ergonomische ondersteuning. Op deze wijze kunnen patiënten gefundeerd van advies worden voorzien.  

Doel van deze activiteit kan zowel re-integratie naar het beroep waarvoor de patiënt was opgeleid zijn als bij- of omscholig . De patiënt geldt in dit proces als gelijkwaardige partner en kan, doordat hij in een veilige omgeving zijn inzetbaarheid kan testen en hem uitgebreide vakinhoudelijke en organisatorische informatie wordt aangeboden, zijn verdere route mede zelf bepalen. 

Personele zaken

 • De leidinggevend arts van de nieuwe afdeling cardiologie is Dr. Wolfgang Hemme. Deze ervaren cardioloog, geboren in Rheine, bekleedde voor zijn komst naar Bad Bentheim een verantwoordelijke positie bij de Buchberg-Klinik in Bad Tölz. Samen met zijn echtgenote, de interniste Dr. Gabriele Klier-Hemme, is hij in Bad Bentheim met zijn werkzaamheden gestart en werkte al voor dat moment aan een omvangrijk plan voor de ontwikkeling van de afdeling cardiologie.

Wellness Stars voor de thermen verhoogd naar vijf sterren

Al in juni van dit jaar hebben de Bentheimer Mineraltherme zich opnieuw laten doorlichten voor de verlening van een kwaliteitskeurmerk door het Niedersächsischer Heilbäderverband, dit onder de naam "Wellness-Stars Therme". Nadat een omvangrijke vragenlijst met meer dan 400 criteria was ingevuld en zowel een aangekondigd controlebezoek als een zogenoemde "mystery check" hadden plaatsgevonden, waarbij de controleur anoniem als gast meerdere uren in de thermen doorbrengt en van meerdere diensten gebruik maakt, stond het vast: de vijfde ster mag gevoerd worden. 

Voor de Fachklinik Bad Bentheim betekent dit een belangrijke stap in het permanente proces van kwaliteitsverbetering, met name waar het de servicekwaliteit betreft. Voor onze gasten geeft dit nieuwe kwaliteitskeurmerk de zekerheid dat zij bij ons op een uitgebreid en hoogkwalitatief aanbod aan zorg en diensten mogen rekenen.

Tweede hercertificering van het KM-systeem van de Fachklinik

In september van dit jaar slaagde de Fachklinik Bad Bentheim voor de tweede hercertificering waarbij het aantal bereikte punten opnieuw steeg. Dit betekent dat wij ons voor nog eens drie jaar mogen presenteren met de kwaliteitskeurmerken EQR (IQMP-Reha), DIN EN ISO 9001:2008 en MAAS-BGW (arbo). Onze instelling voldoet hiermee bovendien aan de door de BAR (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation) gestelde kwaliteitseisen.

De succesvolle hercertificering is een beloning voor en een bewijs van de competentie van onze medewerkers, die zich al sinds jaar en dag voortdurend met creativiteit en doorzettingsvermogen inzetten voor ons uitgebreide kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Uitbreiding aantal bedden voor acute zorg en revalidatie

De afdeling dermatologie ontving per 01-01-2014 erkenning voor nu in totaal 60 bedden voor acute dermatologische zorg. Het aantal bedden op de afdeling orthopedie werd per 1 februari uitgebreid van 140 naar 160.

Uitbreiding van het aanbod aan therapieën

Vanaf september van dit jaar kunnen onze patiënten gebruik maken van een nieuw ontwikkeld revalidatieconcept, het "therapeutische boogschieten". Ook de therapievormen QuGong en Pilates zijn nieuwe elementen in het programma.

Teleradiologie

Sinds november zijn wij aangesloten bij het Westdeutscher Teleradiologieverbund met momenteel 160 leden. Daardoor konden wij dit jaar al meerdere keren data verzenden, dit ten voordele van onze patiënten en verhoging van de kwaliteit van de zorg. Het gaat hier om een werkwijze met een naar verwachting grote toekomst waarmee wij onze digitale röntgenfoto's, echoscopische opnamen en digitale foto's van de afdeling dermatologie door middel van ons PACS-systeem snel, betrouwbaar en veilig kunnen uitwisselen met onze partners, de klinieken, artsenpraktijken, zorgcentra etc. Dit betekent dat wij deze digitale data kunnen verzenden, maar ook van hen kunnen ontvangen en vervolgens toevoegen aan het elektronische patiëntendossier. Dit leidt tot een betere zorgkwaliteit, het voorkomt vertragingen en leidt bovendien tot beperking van de stralenbelasting bij de patiënt, dit omdat al bestaande opnames zo opnieuw gebruikt kunnen worden.

Renovatie in de "Bentheimer Mineraltherme"

In de zomer is de Finse buitensauna gerenoveerd en zijn andere delen van de sauna gemoderniseerd. Verder zijn de keuken en het zitgedeelte van de sauna van nieuwe faciliteiten voorzien. Gelijktijdig werd de techniek compleet gecontroleerd en vonden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats.

Personele zaken

Roulerende benoeming van de heer Dr. Ansgar Weyergraf (leidinggevend arts van de afdeling dermatologie) tot medisch directeur van de Fachklinik Bad Bentheim met ingang van 01-01-2014. Leidinggevend arts van de afdeling interne geneeskunde / reumatologie is sinds 01-01-2014 de heer Ali Nimeh. Met ingang van 01-08-2014 is de heer Dr. Christoph Kulgemeyer senior arts van de afdeling orthopedie.

Wegverlegging

Om het terrein van de kliniek zo min mogelijk met autoverkeer te belasten is een nieuw stuk weg in gebruik genomen. Auto's en andere motorvoertuigen met de noordkant van het kliniekcomplex (ingang noord, opleidingscentrum) als bestemming worden in een wijde boog om de kliniek geleid.

De 5e Wellness-ster voor de thermen

Sinds januari van dit jaar is het nu ook officieel. Wij kregen in het kader van de "Wellness Stars Therme" het certificaat met de 5e ster voor onze "Bentheimer Mineraltherme" uitgereikt.

Aanbouw cardiologie en administratie

De ruwbouw van het nieuwe cardiologische beddenhuis incl. afdeling cardiologie op de begane grond werd voltooid. Hetzelfde geldt voor het nieuwe aangrenzende bestuursgebouw. De binnenafwerking, de verbinding van het nieuw gebouwde complex met de huidige hoofdingang van de kliniek en de uitbreiding van de eetzaal worden in de wintermaanden gerealiseerd.

Nieuw systeem materiaalbeheer

Begin 2015 werd voor het gehele bedrijf een geautomatiseerd systeem voor het materiaalbeheer geïnstalleerd. Dit systeem ondersteunt het opvragen van offertes, het bestelproces en de procedure voor de opslag in het nieuwe centrale magazijn inclusief de uitgifte van materiaal.

Facility-Management-System

Voor de invoering van een elektronisch Facility-Management-System werd een projectgroep opgericht. Met de invoering van het FM-systeem zal volgens plan in 2016 een begin worden gemaakt.

Nieuwe serverruimte voor de ICT

Vanwege de toegenomen betekenis van ICT in het bedrijf werd een nieuwe ICT-ruimte, die voldoet aan de hoogste beveiligingseisen, ontworpen en gerealiseerd. Verwacht wordt dat het uitvalrisico van de ICT-systemen hiermee wordt geminimaliseerd.

Nieuwe technische voorzieningen in het Zonnehuis

Een sturingssysteem voor de baden van de afdeling zoutwaterfototherapie in het Zonnehuis werd gepland en een ingenieursbureau heeft vervolgens opdracht gekregen in 2016 de plannen tot uitvoering te brengen.

Renovatiewerkzaamheden in de "Bentheimer Mineraltherme"

In de "Bentheimer Mineraltherme" werd in de zomer de saunatuin gemoderniseerd. Naast nieuwe zichtwering zijn ook extra zitfaciliteiten gerealiseerd, terwijl de sfeer is verfijnd door plaatsing van nog een aantal Aziatische deco-elementen. Ook de douchefaciliteiten van de "Bentheimer Mineraltherme" zijn gerenoveerd. Het laatste tegelwerk werd onlangs afgerond.

RAL-kwaliteitskeurmerk

Aan de keuken van de Fachklinik is opnieuw het RAL-keurmerk voor verantwoord eten in de categorie "menuvariatie en diëten" verleend.

Herauditering van het KM-systeem
In september van dit jaar onderging ons KM-systeem met een succes een audit.

Personele zaken

 • Op 01-09-2015 is mevrouw Dr. med. Schöler gestart in haar functie als senior arts interne geneeskunde.

Toelating reumatologie en cardiologie

Erkenning van onze revalidatieafdelingen reumatologie en cardiologie door de Deutsche Rentenversicherung (DRV-Bund) in februari 2015.

Nieuwe cameratechniek voor imagefilm

Via een drone-vlucht over het terrein van de kliniek in het voorjaar en de zomer van dit jaar is nu ook bij ons de nieuwste cameratechniek ingezet. Op de website van de Fachklinik Bad Bentheim is een plm. 4 minuten durende film met muzikale omlijsting geplaatst.

Wijzigingen in de vennootschapsovereenkomst

Het aandeel van het Fürstliches Haus van 50% in het vennootschap Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH werd in het voorjaar van dit jaar ondergebracht in de stichting "Stiftung Fürst zu Bentheim und Steinfurt". Doel van de stichting is, naast bevordering van de publieke gezondheidszorg, de volksgezondheid en van monumentenbescherming en -zorg, ook bevordering van kunst en cultuur in de Landkreis Grafschaft Bentheim en de Stadt Steinfurt.

Gebouw 8 - Cardiologie

De afdeling cardiologie heeft haar intrek genomen in het nieuwe gebouw 8. De administratie is ondergebracht in het nieuw gebouwde bestuursgedeelte, dat zich als verbindend element bevindt tussen de nieuwe afdeling cardiologie en de oude kliniek. Gelijktijdig zijn de hoofdingang en de ruim opgezette foyer heringericht. Verder is enkele dagen geleden de nu vergrote eetzaal officieel ingewijd en feitelijk in gebruik genomen. Met de bouwwerkzaamheden is niet alleen het aantal bedden vergroot, maar zijn ook allerlei verbeteringen aangebracht.

Voor de afdeling cardiologie gaat het om de volgende verbeteringen:

Procesoptimalisatie

Al in de planningsfase zijn de bouwplannen toegesneden op de werkprocessen. Deze zijn opgesteld in nauw overleg met de leidinggevende artsen, de medewerkers binnen de diverse specialismen en binnen de werkvelden techniek, hygiëne en arbo, dit alles in samenwerking met een ontwerpbureau. Het accent werd hierbij gelegd op een centraal ruim opgezet pleegzorgsteunpunt. Hierin zijn, naast een extra backoffice, meerdere functionele ruimtes ondergebracht (verbandkamer, twee andere functionele ruimtes voor zorg bij opname, voor eventuele zorgondersteunende gesprekken, voor pleegzorggerelateerde handelingen en bloedsuikermeting en bloedafname, daarnaast een klein laboratorium en een berging).

De wachtruimte voor patiënten ligt direct in het blikveld van het pleegzorgsteunpunt; daar recht tegenover liggen de eenheid intensieve zorg en de diagnotische functieruimtes. Ons verplegend personeel is altijd langdurig aanwezig (tot het begin van de nachtdienst om 21:00 uur) en heeft frequent contact met de patiënten. Onze medewerkers hebben daarom de ruimtelijke indeling mede kunnen bepalen, wat in de dagelijksepraktijk al waardevol is gebleken.

Het secretariaat is uitgebreid en omvat, naast twee werkplekken voor direct contact met patiënten, ook twee werkplekken met weinig publieksverkeer. Rekening houdende met de arboregels is een centrale printerruimte voor alle medewerkers ingericht.

Om de werkprocessen optimaal de laten verlopen zijn de ruimtes voor cardiologische diagnostiek (rust-ECG, belastings-ECG, langdurige ECG, die oorspronkelijk in een ander deel van het complex lagen) direct in deze afdeling geïntegreerd. Ook de ruimte voor echocardiografie maakt deel uit van deze afdeling. Verder zijn in gebouw 8 de therapieruimtes (via monitor bewaakte ergometertraining, oefenruimte) opgenomen. Er is een aparte vergaderzaal waar interne besprekingen, bijscholingen, interdisciplinaire teamconferenties maar ook patiëntenseminars gehouden worden. Verder zijn enkele extra artsenkamers gerealiseerd. Voor patiënten die een dagvullende revalidatie volgen is nu een eigen rustruimte  gereserveerd. Voor deze patiënten is verder een kleedruimte met opbergkasten gepland. De postvakken voor de patiënten bevinden zich aan de looproutes van de patiënten.

Risicomanagement

Door de diagnostische ruimtes, in het bijzonder voor de belastings-ECG's, in de afdeling te integreren, hoeven de artsen minder afstanden af te leggen. Bovendien betekent dit een verbetering van het risicomanagement doordat ook een direct naastgelegen eenheid intensieve zorg is gerealiseerd.  Deze eenheid werd tot twee bedden uitgebreid.

Naast de artsen kamers ligt ook de in de afdeling geïntegreerde, ruim opgezette, via monitors bewaakte ergometertrainingseenheid, zodat bij bijzonderheden of vragen van de therapeut de arts onmiddellijk kan ingrijpen.

De liften zijn groot genoeg om patiënten liggend te vervoeren. Alle therapieruimtes, toiletten en patiëntenkamers zijn voorzien van alarminstallaties waarmee in geval van nood direct hulp kan worden ingeroepen. De personele bezetting is uitgebreid met een senior arts en een assistent arts. Verder werd voor het geven van therapie een extra sportleraar aangesteld.

Centralisatie

Behalve voor procesoptimalisatie en risicobeperking leiden de bouwkundige aanpassingen ook tot centralisatie. Zie hiervoor de toelichting hierboven over de afdeling cardiologie.

Verdere aanpassingen

De herinrichting van de entree en de bijbehorende ruimtes zorgt voor optimalisatie van de routes die patiënten bij opname en ontslag moeten afleggen. Zo zijn alle bureaus voor de administratie van patiëntgegevens naast de receptie ondergebracht en daardoor nu gemakkelijk bereikbaar en herkenbaar. Alle administratieve processen zijn nu op één plek, het nieuwe gebouw voor het bureau van de kliniek, geconcenteerd. De nieuwe eetzaal biedt plaats aan 80 patiënten en ontlast de grote eetzaal duidelijk.

Bij alle aanpassingen is gelet op een onbelemmerde toegankelijkheid en een gemakkelijke bereikbaarheid voor patiënten. Alle uitgevoerde bouwwerkzaamheden maken het mogelijk dat in de bestaande gebouwen van de kliniek ook binnen de andere medische vakrichtingen centralisaties plaatsvinden. (Zo is het voormalige beddenhuis van de afdeling cardiologie met de bijbehorende zeven functionele ruimtes overgenomen door de aangrenzende afdeling orthopedie).

Het team psychologen en de afdeling sociale advisering zijn vanuit diverse afdelingen samengebracht in de ruimtes, die vroeger door de administratie werden gebruikt, en krijgen een eigen wachtruimte.

De centralisatie zal in het nieuwe jaar ook op de andere afdelingen geleidelijk plaatsvinden.

Corporate Identity

De organisatie Thermalsole und Schwefelbad Bentheim GmbH als geheel ondergaat een optische modernisering en ook "Bentheimer Mineraltherme" en het Trainingstherapiecentrum zullen een nieuw design krijgen. Verder werd de website van de Fachklinik aan nieuwste tijdeisen aangepast. Daarnaast werd een nieuw patiënten- en bezoekersgeleidingssysteem voor zowel binnen als buiten opgezet en aangepast aan het nieuwe corporate design.

Tegelijkertijd heeft in het kader van ons kwaliteitsmanagement met succes een hercertificering plaatsgevonden.

Personele zaken

 • Aanstelling van een kliniekmanager voor het bestuursbureau.
 • Benoeming van de heer Nimeh tot de nieuwe geneesheer-directeur van de kliniek.
 • Wisseling van de leidinggevende arts op de afdeling dermatologie – de heer Dr. Altenburg.
 • Benoeming van een patiëntenvertegenwoordiger – de heer Mohnke.

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

Na dienstverband van 43 jaar met pensioen: afscheid van de kliniekmanager

Vele gasten en relaties kwamen 29-09-2017 bijeen in het Kurhaus Hotel Oelen op het terrein van de Fachklinik Bad Bentheim om afscheid te nemen van de heer Bernhard Bergmann. De heer Bergmann is na een lange diensttijd als medewerker en algemeen directeur van zijn welverdiende pensioen gaan genieten.

De heer Dipl. Kfm. Maciej Szmuk (m.szmuk@f-bentheim.de) is met onmiddellijke ingang de nieuwe manager van de kliniek.

Nieuwe leidinggevend arts op de afdeling dermatologie

Met ingang van 01-05-2017 is de heer PD Dr. med. Athanasios Tsianakas de nieuwe leidinggevende arts op de afdeling dermatologie. Deze ervaren dermatoloog was daarvoor senior arts en hoofd van de polikliniek psoriasis bij de universiteitskliniek Münster.

Nieuwe senior arts op de specialistische afdeling orthopedie

Mevrouw Dr. Oidtmann, die tot nu toe assistent-arts op de specialistische afdeling orthopedie was, is benoemd tot senior arts orthopedie.

Bijscholing

Er is aanzienlijk geïnvesteerd in de kwalificatie van de medewerkers. Daartoe hebben vele bijscholingsactiviteiten plaatsgevonden.

Studiedag

Op 20 september vond in onze kliniek een studiedag plaats met als thema “De kliniek beleven”. Voor de bezoekers was er tijdens deze dag ruimschoots de mogelijkheid op meerdere afdelingen een goed beeld te krijgen van het dagelijkse leven in de kliniek waardoor er meer transparantie is ontstaan. Verder waren er sprekers uit de praktijk en werd vakinhoudelijke informatie uitgewisseld.

MEDISCHE AANGELEGENHEDEN

Handtherapie en handrevalidatie in de Fachklinik Bad Bentheim

Al in maart van het afgelopen jaar ontving de Fachklinik het certificaat “AFH Rehatherapeut Hand“ van het opleidingsinstituut Wolters / Sohns. In juli van hetzelfde jaar zorgde de fysiotherapeut Volker Tibbe voor uitbreiding van onze competentie op het gebied van handtherapie doordat de Akademie für Handrehabilitation Bad Münder zijn praktijk erkende als “Kompetenzpraxis für Handrehabilitation  und Handtherapie”. Dit betekent dat de Fachklinik behoort tot de ongeveer 60 instellingen die in Duitsland die deze aanduiding mogen voeren.

Nieuw technisch hoogstandje voor diagnostiek

Op 5 september is, na een vier weken durende periode van sloop- en bouwwerkzaamheden en correcte oplevering, een ultramoderne nieuwe röntgeninstallatie in gebruik genomen. Deze installatie voldoet aan alle criteria die tegenwoordig voor diagnostische apparatuur gelden, maar ook aan alle eisen waar het gebruikersvriendelijkheid, efficiëntie en veelzijdigheid betreft. De in hoogte verstelbare tafel en de verrijdbare arm zorgen ervoor dat patiënten gemakkelijk plaats kunnen nemen en ook, indien nodig, comfortabel in staande positie een röntgenfoto kunnen laten maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van moderne digitale röntgentechnieken waardoor de stralingsbelasting voor de patiënt minimaal is. Bovendien maken de eenvoudige bedienbaarheid, productiviteit en efficiëntie van het nieuwe apparaat het werk van de medewerkers van de röntgenafdeling aanzienlijk gemakkelijker

Afdeling voedingsgeneeskunde

De educatieve dieetkeuken van kliniek is aan het begin van het jaar van naam veranderd en heet nu “Afdeling voedingsgeneeskunde” (“Ernährungsmedizinische Abteilung”), dit in het kader van de wijzigingen en de uitbreiding van het takenspectrum.

CERTIFICERINGEN

Eerste herhalingsaudit volgens de nieuwe DIN EN ISO 9001:2015 met positief resultaat

De Fachklinik Bad Bentheim heeft begin september met succes de herhalingsaudit in het kader van de nieuwe ISO-norm DIN EN 9001:2015 afgerond.

RAL-kwaliteitskeurmerk

De keuken van de Fachklinik heeft opnieuw het RAL-kwaliteitskeurmerk voor de kwaliteit van de maaltijden in de categorie menuvariatie en diëten uitgereikt gekregen.

Focus online

De afdeling orthopedie van de Fachklinik beschikt sinds 21-11-2017 over het Focus-keurmerk “Top-revalidatie-instelling orthopedie”. Dit keurmerk bezegelt de hoge kwaliteit van de medische zorg binnen het specialisme orthopedie van de kliniek als een van de beste 100 instellingen in heel Duitsland.

Eerbetuiging vanwege 40-jarig lidmaatschap van de Psoriasis Bund e.V.

Naar aanleiding van het feit dat de Fachklinik Bad Bentheim 40 jaar lid was namen de directeur en de leidinggevend arts van de afdeling dermatologie in de zomer van dit jaar een officiële oorkonde in ontvangst die werd uitgereikt door DPB-directeur Hans-Detlef Kunz.

Ecologische gebouwenreiniging

De Fachklinik Bad Bentheim ontvangt van de firma Piepenbrock Service GmbH & Co, KG het kwaliteitskeurmerk “Ecologische gebouwenreiniging” en bevordert hiermee het gebruik van ecologische schoonmaakproducten.

BEHEER

Bentheimer Mineraltherme

In september is het thermaalbad ingrijpend gerenoveerd.

Administratiegebouw

Het oude administratiegebouw is gerenoveerd. De Psychologische Dienst en de afdeling Sociaal Advies hebben hun intrek genomen op de 1e etage.

De positieve effecten van de bouwwerkzaamheden, die in de afgelopen zijn uitgevoerd, en van structurele aanpassingen en de daarmee samenhangende procesoptimalisaties zijn dit jaar voor het eerst in volle omvang op alle afdelingen tot uiting gekomen.

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

 • Benoeming van mevrouw Dr. med. Simone Sörries als medisch directeur
 • Benoeming van mevrouw Dr. med. Marijke Oidtmann als senior arts Orthopedie
 • Na een dienstbetrekking van 27 jaar bij de gespecialiseerde kliniek, gaat de algemeen directeur in augustus met pensioen

Digitalisering

Invoering van een online reserveringsportaal voor het boeken van diverse cursussen in de Bentheimer Mineraltherme

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

Nieuwe chefarts voor de afdeling Cardiologie - Dr. med. Joachim Muke

Cultureel aanbod

Organisatie van het 4e Dakota Open (boogschietevenement) in het Kurpark

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

Nieuwe chefarts voor de afdeling Reumatologie - Dr. med. Thomas Rath

Digitalisering

 • Installatie van nieuwe kassasoftware in de Bentheimer Mineraltherme
 • Introductie van een mediapakket voor patiënten, met Sky, telefoon & W-Lan

Certificering

 • Controle-audit van het kwaliteitsbeheer met succes afgerond Ontvangst van de kwaliteitsnorm "Verzekerde duurzaamheid" van het Duitse Instituut voor Duurzaamheid en Economie
 • Onderscheiding door het F.A.Z.-instituut, in de categorie Beste ziekenhuizen van Duitsland, als "Tweede beste ziekenhuis voor acute dermatologie in de Bondsrepubliek Duitsland"

Diversen

 • In samenwerking met de specialistische kliniek Bad Bentheim wordt het Grafschaft Bentheim Magazine gelanceerd
 • De specialistische kliniek wordt voor de eerste keer aangewezen als ziekenhuis voor voortgezette zorg overeenkomstig § 22 KHG, om de gezondheidszorg in de Landkreis Grafschaft Bentheim tijdens de coronapandemie veilig te stellen
 • Publicatie in Focus, uitgave 29/2020, van het artikel "Genesen aber nicht gesund" - over de behandelmogelijkheden in de kliniek in Bad Bentheim, na het doormaken van een coronabesmetting (behandeling van de nawerkingen, lichamelijke en geestelijke langetermijneffecten, enz.)

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

Inhuren van een externe functionaris voor gegevensbescherming (het bedrijf PCO)

Nieuwe aanbiedingen

 • Introductie van een nieuw therapieconcept met de naam "Waldtherapie"
 • Uitbreiding van het cardiologische aanbod met een "Psycho-cardiologische therapievorm" - een co-behandeling van psychische stoornissen die zich vaak parallel voordoen aan hartaandoeningen (VOR-cardiologie)
 • Uitbreiding van het dienstenpakket van de afdeling Cardiologie met een sportcardiologische dienst met cardiologische diagnostiek voor recreatieve en wedstrijdsporters, alsook gekwalificeerde trainingsbegeleiding in het kader van sportcardiologische aspecten.
 • Start van ambulante, specialistische reumatologische zorg (afgekort ASV) in de specialistische kliniek in Bad Bentheim, als nieuw behandelingsaanbod voor patiënten met ernstige of zeldzame ziekten. De behandeling wordt gezamenlijk uitgevoerd door teams, bestaande uit ziekenhuisartsen en huisartsen.

Digitalisering

 • Invoering van een nieuw dienstroosterprogramma ATOSS / tijdregistratie ASES voor moderne digitale en systematische tijdregistratie
 • Invoering van een modern menu-bestelsysteem voor patiënten (OrgaCard)

MEDISCHE AANGELEGENHEDEN

Aankoop van een nieuw, op de modernste technologie gebaseerd ultrasoonapparaat voor de afdeling Cardiologie