notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Historische ontwikkeling van het thermale zoutwater- en zwavelbad Bad Bentheim GmbH

© Fachklinik Bad Bentheim
© Fachklinik Bad Bentheim
© Fachklinik Bad Bentheim
© Fachklinik Bad Bentheim
© Fachklinik Bad Bentheim
© Fachklinik Bad Bentheim
© Tristan Vankann
© Nikolai Wolff

1711

  • De bron wordt voor het eerst overkoepeld door een bronhuisje en er worden enkele bijgebouwen geplaatst.

1810

  • Eerste chemische onderzoek van het zwavelhoudende bronwater door apotheker Drees uit Bad Bentheim en onderzoeksrapport van Dr. Hufeland

1820

  • Bouw van het logement (tegenwoordig "Huis van de kuurgast")

1823

  • Bouw van het badhuis (tegenwoordig kantoorgebouw)

1844

  • Uitbreiding van het badhuis met 6 kamers met voorliggende veranda

1850

  • Bouw van het kuurhuis
  • Nieuwbouw van het bronhuis, een sierlijk rond gebouw met cirkelvormige veranda

1865

  • De koning van Hannover verleent het dorpje Bentheim stadsrechten.

tot en met 1939

  • Seizoengebonden exploitatie, hoofdzakelijk met kuurgasten uit Nederland

1945

  • Brand in het kuurhuis op 20 juni

1949

  • Jaarrondexploitatie door het Kurheim van de Bergbaugenossenschaft met 120 bedden (gepacht door Dr. Schipke)

1950 t/m 1952

  • 80 bedden

1953 t/m 1958

  • 100 tot 115 bedden

1959

  • Zelfstandigheid, aanvankelijk met 44 bedden

1960

  • Gebruik door het Landesversorgungsamt Niedersachsen tot en met 30 september 1975
  • Gebruik door de LVA Westfalen (65 bedden)

1963

  • Oprichting van de GmbH: 50% Fürst zu Bentheim und Steinfurt, 25% Stadt Bentheim, 25% Landkreis Grafschaft Bentheim

1965/1966

  • Verbouwing van het logement

1966/1967

  • Nieuw kuurgebouw (transformatorstation en elektriciteitsvoorziening, verwarminginstallatie, bedrijfswoningen, riolering, herinrichting kuurpark, uitbreiding restaurant - oude kuurhuis)

1967/1968

  • Nieuwbouw beddenhuis 2 (73 bedden)

1970/1971

  • Renovatie beddenhuis 1 (124 bedden- vanaf 1971 uitbreiding naar 145 bedden)
  • Gebruik door LVA Hamburg, LVA Hannover en BKK Hoesch, Dortmund

1972

  • Nieuwbouw beddenhuis 3 (198 bedden)

1973/1974

  • Bijbouw eetzaal en verbouwing keuken
  • Nieuwbouw recreatiegebouw
  • Uitbreiding noodziekenhuis

1974

  • Proefboring - er wordt een zoutwaterbron (27 %) aangeboord.

1974/76

  • Nieuwbouw overdekt zwembad (sportbad en warm zoutwaterbad); officiële opening op 9 april 1976

1975

  • Ontwikkeling van der zoutwaterfototherapie voor de behandeling van psoriasis (baden in sterk geconcentreerd zout water met aansluitende lichtbehandeling) onder leiding van Dr. Markward Ständer

1978

  • De Stadt Bentheim wordt door de Duitse staat officieel als kuuroord erkend (uitreiking van de oorkonde op 1 februari).

1979

  • Eerste vakcongres psoriasis (16 juni 1979) voor dermatologen in de Fachklinik
  • Sinds juni 1979 heet onze stad officieel Bad Bentheim

1979/1980

  • Bouw van de opslaghal
  • Uitbreiding van het kuurhuis en heropening

1980/1983

  • Nieuwbouw verwarmingscentrale
  • Nieuwbouw beddenhuis 4 (259 bedden)

1980

  • Vanaf mei medebehandeling van patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen (psoriasis-arthritis) door de heer Dr. Ortloff (gespecialeerd orthopedisch arts)

1981/1983

  • Er wordt een afvoerput van 1700 meter diep geboord om het zoute water milieuvriendelijk te verwijderen.

1984/1985

  • Sanering van de zwavelbron

1983/1985

  • Nieuwbouw kuurgebouw II (Zonnehuis) als centrum voor de behandeling van psoriasis

1985

  • Ingebruikname van de bedden in het kuurhuis (280 bedden)

1986

  • Eerste reumasymposium in de Fachklinik

1986/87

  • Nieuwbouw beddenhuis 5 (330 bedden)

1986

  • Gebruik door de BfA

1986/89

  • Verbouwing kuurgebouw I met ingebruikname van twee individuele bewegingsbassins, gymnastiekhal en afdeling voor modderbehandeling

1987

  • Ingebruikname van de installatie voor de verwijdering van ijzer voor het zoutwaterbad

1988

  • Ontwikkeling en ingebruikname van de eerst klimaatkamer voor de behandeling van neurodermitis onder leiding van Dr. M. Ständer

1989

  • Nieuwbouw van de wasserij en een behandelingsinstallatie voor turf

1990

  • Uitbreiding van het behandelprogramma met turfpulpbaden

1990/91

  • Restauratie van de veranda ("Ponderosa") volgens het historische concept en bouw van het "uientorentje"

1992

  • Nieuwbouw van de keuken en de eetzaal

1992/1993

  • Verbouwing beddenhuis 2 - elke kamer krijgt een natte cel (322 bedden)
  • Verbouwing van de voormalige keuken tot het "Huis van de Kuurgast"

1994/1995

  • Bouw van de allergiekliniek (440 bedden)

1996

  • Restauratie van de wintertuin, realisatie van een patiëntencafé en kiosk op de veranda ("Ponderosa")
  • Plaatsing van een bronzen fontein voor het overdekte bad

1997/1998

  • Volledige sanering en uitbreiding van het overdekte bad, dat tegelijkertijd van naam verandert: "Bentheimer Mineraltherme"
  • Sluiting van de eigen wasserij
  • Realisatie van een trainingstherapiecentrum in de ruimtes van de voormalige wasserij

1998/1999

  • Aanpassing van beddenhuis 2 tot pleegzorgcentrum met 40 bedden

1998

  • Erkenning als instelling voor revalidatie door de beroepsverenigingen
  • Toelating als instelling voor stationaire nabehandeling voor patiënten na een arbeidsongeval door de beroepsverenigingen

1999

  • Restauratie (onder monumentenzorg) van het eerste badhuis (dakstoel, vernieuwen van alle vensters)
  • Uitbreiding van de sauna van de "Bentheimer Mineraltherme" (Turks stoombad, sanarium, Japanse saunatuin)
  • Interne evaluatie van het ingevoerde kwaliteitsmanagementsysteem aan de hand van de criteria van de EFQM (European Fundation of Quality Management)

2000/2001

  • Erkenning van nog eens 10 door vrijgevestigde artsen gereserveerde bedden voor (acute) dermatologische behandeling
  • Uitbreiding en sanering van het Zonnehuis (kuurgebouw II), officiële heropening op 30 maart 2001
  • Omzetting van de warmwatervoorziening van dampketel naar warmtewisselaar voor warm water

2002

  • Omzetting van de chloorvoorziening van de minerale thermen van chloorgas naar een chloorelectrolyse-installatie
  • Het pleegzorgcentrum wordt verpacht aan de Diakonischer Dienst Bad Bentheim
  • Erkenning van een beddencapaciteit van 20 bedden voor dermatologische zorg

2003

  • Toestemming voor het leveren van dagvullende ambulante revalidatie door de afd. orthopedie met 40 plaatsen in het Trainingstherapiecentrum
  • Officiële inwijding van het nieuwe Trainingstherapiecentrum, gelieerd aan de "Bentheimer Mineraltherme" (21 februari 2003)

2004

  • Erkenning van 26 door vrijgevestigde artsen gereserveerde bedden voor (acute) dermatologische zorg
  • Ingebruikname van bistro in de ruimten van de "Bentheimer Mineraltherme"

2005

  • Reorganisatie van de afdelingen dermatologie en orthopedie (nieuwe leidingsgevende artsen)

2006

  • Modernisering van het lichtpark in het Zonnehuis door aankoop van ultramoderne UV-bestralingsapparaten
  • Inwijding van het nieuwe Scholingstherapiecentrum in kuurgebouw I
  • Nieuwbouw van een nieuw centrale hoofdingang (de vroegere Ingang West) met receptie, back-office en opnamekamers
  • Ontmanteling van de oude receptie (Ingang Noord), reconstructie tot een verblijfszone met zitgelegenheid
  • Erkenning van 36 door vrijgevestigde artsen gereserveerde bedden voor (acute) dermatologische zorg

2007

  • Modernisering van het lichtpark in het Zonnehuis door aankoop van ultramoderne UV-betralingsapparaten
  • Uitbreiding van het aantal bedden voor acute dermatologische zorg van 26 naar 36
  • Het in 1998 aan de Diakonie verpachte beddenhuis II voor gebruik als pleegzorgcentrum wordt met ingang van januari weer in eigen gebruik genomen en aangepast tot beddenhuis voor orthopedische zorg met 40 bedden.
  • De röntgenafdeling krijgt de beschikking over een digitaal röntgensysteem.
  • De Fachklinik ontvangt haar eerste kwaliteitscertificaat volgens de criteria van DIN ISO 9000:2000, IQMP-Reha en MAAS-BGW.
  • De "Bentheimer Mineraltherme" krijgt een nieuw openluchtbad.
  • De sauna-afdeling van de "Bentheimer Mineraltherme" wordt uitgebreid met een rozensauna.
  • Beddenhuis 5 krijgt een tweede lift
  • Officiële toestemming voor het verlenen van "Uitgebreide ambulante fysiotherapie"

2008

  • Bouw van het nieuwe Orthopedisch Centrum (afbraak beddenhuis 3)
  • De Fachklinik wordt academisch opleidingsziekenhuis van de Medizinische Hochschule Hannover

2009

  • Inwijding van het nieuwe orthopedische revalidatiecentrum (met lobby, nieuwe conferentieruimtes)
  • Uitbreiding van het functionele deel van het Trainingstherapiecentum met een etage
  • Uitbreiding van de voormalige afdeling allergie voor het huisvesten van een dermatologische artsenpraktijk en een gezamenlijke afdeling interne geneeskunde/dermatologie
  • Herinrichting van de tuin met rokerspaviljoen en jeu-de-boulesbaan

2010

  • Modernisering beddenhuis 5
  • Erkenning van 50 bedden voor acute dermatologische zorg
  • Toekenning van 4 "Welness Stars Therme" van het "Bäderland Niedersachsen" aan de "Bentheim Mineraltherme"
  • Hercertificering van het kwaliteitsmanagementsysteem
  • Renovatie van de toegangsweg door de Stadt Bad Bentheim
  • Herindeling van het beddenbestand: 26 reumatologie, 164 dermatologie, 140 orthopedie en 50 bedden voor acute dermatologische zorg
  • Gepland: bouw van een parkeergarage voor 154 parkeerplaatsen voor personenauto's
  • Gepland: uitbreiding van het eetzaalcomplex

2011

  • 25-jarig jubileum kuurhuishotel
  • Modernisering netwerk
  • Nieuwe trainingstoestellen voor het Trainingstherapiecentrum
  • Panoramavenster als nieuw highlight in het saunadeel van de "Bentheimer Mineraltherme"
  • Modernisering van beddenhuis 6
  • Ontmanteling van de turfbehandelingsinstallatie
  • Bouw en ingebruikname van de warmtekrachtinstallatie, die werkt op biogas

2012

  • Opening van een badmodeshop in de "Bentheimer Mineraltherme"
  • Modernisering en renovatie van het kassadeel en de entrée van de "Bentheimer Mineraltherme" (launchgebied, koffie- en snackhoek)
  • Modernisering van het rustgedeelte sauna buiten
  • Bouw van een nieuw beddenhuis (BH 7)
  • Het Trainingstherapiecentrum krijgt de beschikking over nieuwe trainingstoestellen van de firma DAVID.

2013

  • Voltooing van beddenhuis 7
  • Aanbouw van een artsenonderkomen voor cardiologie bij beddenhuis 7
  • Nieuw specialisme cardiologische revalidatie
  • Opening van een dialysecentrum in het artsenhuis

2014

  • Verlegging van wegen zodat het verkeer aan de noordzijde van de kliniek ruim om het complex van de kliniek wordt geleid
  • Erkenning van de huidige 60 bedden voor acute dermatologische zorg
  • Digitalisering van de patiëntendossiers

2015

  • Start van de bouw van beddenhuis 8, nieuw complex voor de bureau van de kliniek, uitbreiding eetzaal

2016

  • Modernisering van de aansturing van de bassins voor onze zoutwater-fototherapiebaden in het Zonnehuis.
  • Voltooiing van de bouwwerkzaamheden aan gebouw 8 en nieuwbouw bestuursbureau.
  • Uitbreiding van de eetzaal. Deze biedt plaats aan 80 extra patiënten.
  • Herindeling van de aantallen bedden: 60 reumatologie, 140 dermatologie, 160 orthopedie, 40 bedden cardiologie en 68 bedden voor acute dermatologische zorg.

2017

  • Herindeling van de aantallen bedden: 60 reumatologie, 130 dermatologie, 180 orthopedie, 50 bedden cardiologie en 68 bedden voor acute dermatologische zorg.
  • Bundeling van de diensten voor psychologische en sociale hulpverlening in de nieuwe ruimtes van gebouw 1, 1e verdieping (de vroegere locatie van het bestuursbureau).
  • Bentheimer Mineraltherme wordt uitgebreid gerenoveerd

2018

  • Uitbreiding van het aantal revalidatiebedden binnen de Cardiologische Revalidatie van 50 naar 65.
  • Start van de bouw van een nieuw ketelhuis op de plaats van de voormalige waterzuiveringsinstallatie
  • Start van de bouwvoorbereidingen voor de bouw van een nieuw kuurcentrum en een nieuw afdelingsblok (Gebouw 2)
  • Oplevering van de modernisering van de begane grond "Oud administratiegebouw" - nu Gebouw 1
  • Herinrichting van de sauna-bistroruimte in de Bentheimer Mineraltherme
  • Optimalisatie van het interne routing- en bewegwijzeringssysteem in de administratie- en patiëntenruimten
  • Aankoop van een stuk grond bij de oude boswachterswoning op het grondgebied "Am Bade"

2019

  • Opening van de handbooghal voor de mogelijkheid van therapeutisch handboogschieten
  • Bouw van een observatieplatform voor wilde dieren op een open plek in het Bentheimer Wald bij het Kurpark
  • Bouw van een gradeerwerk in de Japanse Saunatuin van de Bentheimer Mineraltherme
  • Start van de bouw van het "Centrum voor Fysiotherapie" ter vervanging van het vroegere kuuroord.
  • Creëren van 128 extra gratis parkeerplaatsen op het terrein van de kliniek
  • Installatie van een moderne muziekinstallatie met koptelefoon voor het gevarieerde cursusaanbod in de Bentheimer Mineraltherme

2020

  • Start van de renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden in het voormalige Kurhaus Hotel
  • Heropening van de voormalige biertuin bij het Kurhaus Hotel, als "Biertuin bij de thermen" met een foodtruck als blikvanger
  • Renovatie van het Trainingstherapie Zentrums: Schilderwerk aan de gevel, renovatie van de vloeren en updaten van de software voor de trainingsapparaten
  • Nieuwe draaipoortjes en een nieuw afsluitingssysteem, om de inbraakbeveiliging van de Bentheimer Mineraltherme te verbeteren
  • Nieuw buitenschilderwerk Bentheimer Mineraltherme
  • Plaatsing van een nieuw zonweringsysteem op de gevel van de Bentheimer Mineraltherme
  • Modernisering van de verlichting in het buitenzwembad (energiebesparende LED-technologie)
  • Renovatie van het "Altes Försterhaus" en verbouwing tot vier studio's voor jonge artsen, stagiaires, assistent-artsen en chefartsen als tijdelijke oplossing
  • Op duurzaamheid gerichte renovatie van Gebouw 4 (binnen en buiten) met in totaal 89 bedden en omschakeling naar energiebesparende LED-armaturen in de FK.

2021

  • Oplevering nieuwbouw "Centrum voor Fysiotherapie", op het westelijk deel van het terrein van de kliniek
  • Bouw van een buitenfaciliteit voor therapeutisch boogschieten
  • Start van het onderhoud van de pekelput in Schüttorf (nog steeds bezig)