notfall

U kunt ons te allen tijde bereiken onder

Tel. +49 5922 74-0
Fax +49 5922 74-743172

info@fk-bentheim.de

Overige contactgegevens
Patiëntenopname/bezettingsmanagement

DE NL Contact

Een veilige werkplek voor alle medwerkers

De arbo-functionaris, de veiligheidsfunctionaris en de externe bedrijfsarts ondersteunen de directeur met hun deskundige inbreng. Er vinden interne en externe scholingen plaats waarin aan de medewerkers duidelijk wordt gemaakt hoe zij zich door preventieve maatregelen tegen bedrijfsongevallen kunnen beschermen en hoe zij kunnen zorgen dat zij gezond blijven. Bijzondere aandacht is er voor een zorgvuldige omgang met gevaarlijke stoffen. Op elke plek waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt hangen de instructies hoe met deze stoffen moet worden omgegaan. De medewerkers die het betreft nemen deel aan scholingen over het gebruik van dergelijke stoffen. Wij zorgen voor een werkomgeving die nodig is om de betreffende taken te vervullen. Vanzelfsprekend voldoen wij ook aan alle wettelijk eisen en voorschriften op het gebied van veiligheid en bescherming van het milieu. 

De Fachklinik neemt als pilot-bedrijf deel aan een gesubsidieerd project van de Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege und Gesundheidsschutz (BWG). Via dit project is de Fachklinik tot nieuwe inzichten op het gebied van preventie gekomen: sinds dat moment beschouwen wij arbo als een alomvattende en integrale, op preventie gerichte managementtaak. Arbo en gezondheidsbescherming vormen een vast onderdeel van bedrijfprocessen en zijn onderdeel van het handboek voor de te volgen procedures, uitmondend in concrete werkinstructies. Ook zijn de richtlijnen voor het bedrijf op dit punt uitgebreid. In het kader van het integrale arbo- en gezondheidsbeleid worden onze arbo-doelen ter waarborging van de bedrijfsinterne veiligheid, onder meer door middel van preventiemaatregelen, jaarlijks herzien.

Indien externe ondernemingen in het bedrijf worden ingezet, dan ontvangen zij een informatieblad waarin, naast de algemene voorwaarden volgens ons reglement van orde, de veiligheidseisen, die gelden voor werkzaamheden die worden uitgevoerd op de terreinen van ons bedrijf, zijn vastgelegd. Het informatieblad is bovendien integraal onderdeel van de aan de betreffende externe onderneming verleende opdrachten en onderhoudscontracten.